Nyitólap Adó Jog Finanszírozás Pénzügy Informatika
Csatlakozz!
facebook twitter rss
     Szolgáltatások
   Adózás, számvitel
   Impresszum
   Ingatlanfejlesztés
   Oktatás, képzés
   Pályázatok
   Utasbiztosítás
 
     Hírdetés (x)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

 
     Google hírdetés


 
     Kapcsolat

logo
www.nyeresegesvallalkozas.hu

  Kiadja:

  Családi Pénzmagazin Kft
  Knipfer Tibor u. 17.
  Csömör
  2141

  Ügyvezető igazgató:

  Bosnyák Áron
  Email küldés:

  Elérhetőség:

  E-mail: üzenetküldés itt

 
     Adó
Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől
ADÓ - 2010 Aug 02. - Szerző: Boza István

Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

2010. augusztus hó 01-től az egyszerűsített foglalkoztatásra új törvényi szabályok vonatkoznak. Ezen szabályok általunk legfontosabbnak ítélt feltételeit ismertetjük cikkünkben.

Az egyszerűsített foglalkoztatás is munkaviszonynak számít, azonban csak a végzett munka három szegmensére alkalmazható. Ezek a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunka, valamint az alkalmi munka. A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka fogalmát a törvény pontosan körülhatárolja, lényeges, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai csak akkor alkalmazhatóak, ha az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Alkalmi munkának az számít, ha a munkáltató és a munkavállaló között létesített, határozott időre szóló munkaviszony

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma az általa az adott hónapot megelőző hat havi átlagosan foglalkoztatott főállású személyek számától függ. Ha ilyen személyt egyáltalán nem foglalkoztat, akkor az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között egy főt, egy főtől öt főig terjedő főállású munkavállaló foglalkoztatása esetén két főt, hattól húsz főig terjedő főállású munkavállaló foglalkoztatása esetén négy főt, húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát foglalkoztathatja.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek írásba foglalt megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény melléklete tartalmaz egy szerződésmintát, mely kitöltésével az írásba foglalt megállapodás feltételének eleget lehet tenni. Ebbe a munkaszerződésbe a munkáltató és a munkavállaló szokásos azonosító adatain kívül – a díjazásra és a munkaidőre vonatkozó adatokon mellett - fel kell tüntetni az egyszerűsített munka jellegét (alkalmi vagy idénymunka, ez utóbbin belül mezőgazdasági vagy turisztikai), a betöltött munkakört és a munkavégzés helyét (a munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) is.

Nem létesíthet egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül munkaviszonyt az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer forint, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő  közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

•  mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forint,

•  alkalmi munka esetén 1 000 forint.

A közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesíteni két különböző APEH számla javára, attól függően, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztárnak tagja-e vagy sem.

A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy 2010. december hó 01-től SMS útján is teljesítheti. A munkáltató azonban csak akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség. Az ügyfélkapun történő bejelentés (és a bejelentett adatokban bekövetkező változás) esetén a 10T1042E jelű elektronikus adatlapot kell kitölteni.

A munkáltató a bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt köteles megtenni.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét  havonta a 1008-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni. Azok az adózók, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthatnak a 1008E számú nyomtatványon, mely a postán szerezhető be.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme. Ugyanakkor viszont az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást már nem kell adni a magánszemélynek.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. Erről a jövedelemről a természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha külföldi személy vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, a személyi jövedelemadó törvény szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.

Abban az estben, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval összefüggésben az előzőekben említett tételes összegű közterhet fizet a munkáltató, akkor a  munkavállaló nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, viszont nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.                  

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.

A munkáltató költségelszámolására vonatkozóan a személyi jövedelemadó törvény és a társasági adótörvény tartalmaz korlátozásokat. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban foglalkoztatott  részére az adózó által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak.

 

Oszd meg!

         


Hozzászólások
---------------------------------------------------------------------------------
Új hozzászólás 0 hozzászólás

Új hozzászólás
---------------------------------------------------------------------------------

Hozzászóláshoz előbb be kell jelentkezned. Amennyiben még nem regisztráltál, most ide kattintva megteheted! (Bejelentkezéshez kattints ide!)

:::::::::::::::::::: BEJELENTKEZÉS ::::::::::::::::::::
E-mail:
Jelszó:
 
     Utolsó hozzászólások

avatar Keresztes  
Tisztelt Cikkíró! Próbált már Ön, vagy bármely jogalkotó egy leltárt átadni, elkészíteni? Ha egy vegyesboltot tekintünk, annak a leltározása 2-3 nap ...
ADÓ Egyszerűsített foglalkoztatás és a leltárhiányért való felelősség


avatar István  
Igen, a betéti társaság is gazdasági társaság, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. ...
PÉNZÜGY A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai


avatar Eszter  
Kérdésem: Ez a bt-k esetében is járható út ? ...
PÉNZÜGY A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai

 
     Cimkék
családjogi törvény, házastársi közös vagyon, illetékfizetés, ingatlan-nyilvántartás, vagyonszerzési illeték    bűncselekmény, büntetőjog, büntetőjogi intézkedések, jogharmonizációs tárgyalások, jogi személy megszüntetése, jogi személyek, szankciók    leltár, leltárhiány, munkaviszony    egyszerűsített foglalkoztatás, felelősség    Európai Egészségbiztosítási Kártya, Őrangyal, utasbiztosítás    baleset, E-111, EEK, egészségügyi védelem    teljes vételár megfizetése    személyi hitel    előleg, foglaló, önerő    elidegenítési tilalom    rendelkezési jog, ingatlan-nyilvántartás    tulajdonjog, tulajdonjog átruházása    külföldi rendszámú járművek    belföldi üzemben tartó    kezesség jogintézménye    hitelszerződés, készfizető kezesség    uzsora-bűncselekmény    uzsora    General Medical Council, CIRIS Budapest Nemzetközi Reprodukciós Intézet    Reprodukciós Egészségért Közhasznú Alapítvány    dr. Vereczkey Attila, VERSYS CLINICS Humán Reprodukciós Intézet     meddőségi kivizsgálásról és a reprodukciós betegség    Dr. Vereczkey Attila    Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet    hallgató, felsőoktatás    Iskolaszövetkezet    petitórius birtokvédelem    possessorius birtokvédelem    birtokvédelem    munkába járás    bérlet, helyi bérlet    részesedés elidegenítés, külföldi személy    bejelentési kötelezettség, adókötelezettség    ingatlannal rendelkező társaság    ingatlanvagyonnal rendelkező társaság    ajándékozás, önálló orvosi tevékenység    illetéktörvény, illeték kötelezettség, öröklés    , munkaidő-beosztás, munkáltató, szakszervezet    , fizetés nélküli szabadság, próbaidő    Munka Törvénykönyve, változások, szabadság   
 
     Hírdetés (x)