Nyitólap Adó Jog Finanszírozás Pénzügy Informatika
Csatlakozz!
facebook twitter rss
     Szolgáltatások
   Adózás, számvitel
   Impresszum
   Ingatlanfejlesztés
   Oktatás, képzés
   Pályázatok
   Utasbiztosítás
 
     Hírdetés (x)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

 
     Google hírdetés


 
     Kapcsolat

logo
www.nyeresegesvallalkozas.hu

  Kiadja:

  Családi Pénzmagazin Kft
  Knipfer Tibor u. 17.
  Csömör
  2141

  Ügyvezető igazgató:

  Bosnyák Áron
  Email küldés:

  Elérhetőség:

  E-mail: üzenetküldés itt

 
     Adó
A fizetési kedvezmény alapvető szabályai
ADÓ - 2010 Mar 28. - Szerző: Boza István

Az adózás rendjéről szóló törvény meghatározott feltételek mellett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad az adótörvények szigorával szemben. Alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.”

adópapírok

A törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) bevallott vagy az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudják teljesíteni. Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton (ilyen a bevallás is) alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, összefoglaló néven: fizetési kedvezményre irányuló kérelem.

A fizetési kedvezményi méltányossági jogkört alapvetően az APEH területi szervei fizetési kedvezmények (fő) osztályai, másodfokon a Központi Hivatal Hatósági főosztálya gyakorolja.

Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet. A kérelmet célszerű az elbíráláshoz szükséges adatok bemutatására szolgáló nyomtatvánnyal együtt benyújtani az adóhatósághoz. A nyomtatvány megtalálható az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) a „Letöltések” / „Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták” / „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási eljárás illetéke 2200 forint, amelyet banki átutalással, illetve csekkel az APEH Adóhatósági Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlájára kell teljesíteni.

Adót (tőketartozást) csak magánszemély esetében lehet mérsékelni a magán-nyugdíjpénztári tagdíjtartozás, valamint a tagdíjtartozás után felszámított késedelmi pótlék és önellenőrzési pótlék kivételével, melyek mérséklésére még magánszemély adózó esetében sincs jogszabályi lehetőség. Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a jogszabály kizárólag a szankciók (bírság, pótlék) mérséklésére nyújt lehetőséget. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, valamint a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra sem.

Magánszemély adózónál a kérelem elbírálásakor az adóhatóságnak azt kell mérlegelni, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését.

Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély kérelmét az abban hivatkozott indokokra figyelemmel bírálja el az adóhatóság. Ilyen indok lehet a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, illetve a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. Utóbbi esetben a magánszemély adózónál is kizárólag a pótlék- és bírságtartozás mérséklésére, illetve elengedésére van lehetőség a kivételes méltányosság keretében.

A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelembe vételével vizsgálja az adóhatóság. A mérlegeléskor többek között figyelembe veszi a mindennapi megélhetés (élelmezés) költségeit, a rezsi költségeket, a lakást terhelő hitel havi törlesztőrészletét, a közös háztartáson kívül élő hozzátartozó igazolt támogatását, a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.

Jogi személy és egyéb szervezet esetében a pótlék és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén, így különösen akkor mérsékelhető
(vagy engedhető el), ha e tartozások megfizetése az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A gazdálkodás ellehetetlenülése komplex vizsgálatot igényel, mivel ennek törvény szerinti következménye a tevékenység megszüntetése (gazdálkodó szervezeteknél a felszámolás). A mérséklés intézménye nem a felszámolási eljárás elodázására szolgál, tehát csak ott kerül alkalmazásra, ahol a tartozás mérséklésével a racionális gazdálkodás még helyreállítható vagy elősegíthető.

Fizetési könnyítés a következő feltételek együttes megléte esetén kerülhet engedélyezésre:
1. az adósnak fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére nem képes,
2. a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel
3. a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemélyek részére a fizetési nehézség kialakulásának felróhatósága figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A fizetési könnyítés engedélyezésére tehát csak a törvényben meghatározott feltételek fennállásakor van lehetősége az adóhatóságnak. Így értelemszerűen nem engedélyezhető fizetési könnyítés, ha az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel egy összegben is képes volna a tartozások megfizetésére, illetve abban az esetben sem, ha az adózó nem rendelkezik olyan jövedelemmel, illetőleg vagyonnal, amelyből a tartozások későbbi időpontban (vagy részletekben) történő megfizetése valószínűsíthető volna.

Mérséklési és fizetési könnyítési kérelem (pl. részletfizetés) ugyanazon beadványban történő együttes előterjesztése esetén a mérsékelni kért tartozásra (e kérelem elutasítása esetére) célszerű fizetési könnyítést (részletfizetést) is kérni, mivel ennek hiányában a mérsékelt összegre az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet.

Oszd meg!

         


Hozzászólások
---------------------------------------------------------------------------------
Új hozzászólás 0 hozzászólás

Új hozzászólás
---------------------------------------------------------------------------------

Hozzászóláshoz előbb be kell jelentkezned. Amennyiben még nem regisztráltál, most ide kattintva megteheted! (Bejelentkezéshez kattints ide!)

:::::::::::::::::::: BEJELENTKEZÉS ::::::::::::::::::::
E-mail:
Jelszó:
 
     Utolsó hozzászólások

avatar Keresztes  
Tisztelt Cikkíró! Próbált már Ön, vagy bármely jogalkotó egy leltárt átadni, elkészíteni? Ha egy vegyesboltot tekintünk, annak a leltározása 2-3 nap ...
ADÓ Egyszerűsített foglalkoztatás és a leltárhiányért való felelősség


avatar István  
Igen, a betéti társaság is gazdasági társaság, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. ...
PÉNZÜGY A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai


avatar Eszter  
Kérdésem: Ez a bt-k esetében is járható út ? ...
PÉNZÜGY A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai

 
     Cimkék
családjogi törvény, házastársi közös vagyon, illetékfizetés, ingatlan-nyilvántartás, vagyonszerzési illeték    bűncselekmény, büntetőjog, büntetőjogi intézkedések, jogharmonizációs tárgyalások, jogi személy megszüntetése, jogi személyek, szankciók    leltár, leltárhiány, munkaviszony    egyszerűsített foglalkoztatás, felelősség    Európai Egészségbiztosítási Kártya, Őrangyal, utasbiztosítás    baleset, E-111, EEK, egészségügyi védelem    teljes vételár megfizetése    személyi hitel    előleg, foglaló, önerő    elidegenítési tilalom    rendelkezési jog, ingatlan-nyilvántartás    tulajdonjog, tulajdonjog átruházása    külföldi rendszámú járművek    belföldi üzemben tartó    kezesség jogintézménye    hitelszerződés, készfizető kezesség    uzsora-bűncselekmény    uzsora    General Medical Council, CIRIS Budapest Nemzetközi Reprodukciós Intézet    Reprodukciós Egészségért Közhasznú Alapítvány    dr. Vereczkey Attila, VERSYS CLINICS Humán Reprodukciós Intézet     meddőségi kivizsgálásról és a reprodukciós betegség    Dr. Vereczkey Attila    Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet    hallgató, felsőoktatás    Iskolaszövetkezet    petitórius birtokvédelem    possessorius birtokvédelem    birtokvédelem    munkába járás    bérlet, helyi bérlet    részesedés elidegenítés, külföldi személy    bejelentési kötelezettség, adókötelezettség    ingatlannal rendelkező társaság    ingatlanvagyonnal rendelkező társaság    ajándékozás, önálló orvosi tevékenység    illetéktörvény, illeték kötelezettség, öröklés    , munkaidő-beosztás, munkáltató, szakszervezet    , fizetés nélküli szabadság, próbaidő    Munka Törvénykönyve, változások, szabadság   
 
     Hírdetés (x)